Er kan niets gebeuren zonder initiatief en actie. Er zit veel waarheid in: “Zonder jou kan niets gebeuren. Met jou wel.”